Chọn sim phong thuỷ hợp mệnh

Mời nhập
Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính

Tin tức sim phong thủy - hợp mệnh của bạn

Hình ảnh Rồng trong bói toán

XEM HÌNH THỂ RỒNG

 

QUA BÓI TOÁN

VÀ THUẬT PHONG THỦY

- SimSoDepPhongThuy.Net

 

 

Hình thể Rồng của người chết

Trong thuật bói toán phong thủy, đa số các ông bà thầy “tướng địa” thường dựa vào sự sùng bái rồng mà tính toán phương hướng. Như các nhà địa lý nhìn qua những mô đất, gò núi mà hình dung ra những phần của rồng. Nơi nào uốn éo gọi là long mạch, trên núi đồi gọi là sơn long, còn xem hình thể con sông dòng nước mà gọi là thủy long. Nếu ngọn núi có nhánh gọi là chi long (chân rồng), những điểm khác tùy theo hình dạng đặt tên can long, giả long, khứ long, tiềm long v.v…sim phong thuy

Còn xem cho người sống khi cha mẹ qua đời để biết việc hợp khắc – kiết hung sau này, các thầy tướng số cũng dựa vào hình thể của rồng mà dự đoán tương lai, hậu vận cho thân chủ.

Đi sâu vào chi tiết trong chủ đề này, chúng ta nên biết :

1- HÌNH THỂ RỒNG

- Sách Kim Thử Thần Thư nói, phép coi “hình thể Rồng” gồm 12 cung có nội dung :

1- MÔI RỒNG : gặp địa chi năm hiện hành xung với địa chi năm sinh, thường gặp những sự bất tường, hoặc có tranh chấp từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội cộng đồng.

2- RÚN RỒNG : các anh chị em đoàn kết, thương yêu đùm bọc nhau khi sang lẫn khi hèn.

3- MẮT RỒNG : anh chị em đều phá gia nghiệp từ cha mẹ để lại, có người dâm gian, hay tranh chấp gia sản.

4- ĐUÔI RỒNG : gái làm ca kỷ, trai tứ chiến giang hồ. Nếu khắc tuổi cha mẹ có khi phải chịu thêm bệnh tật, hay phải tha phương cầu thực.

5- TRÁN RỒNG : con cháu được người đời trọng vọng, có chức vị cao trong xã hội.

6- MŨI RỒNG : con cháu được làm quan, có nhiều người dưới quyền lực. Người mệnh Hỏa hay Môc sẽ tốt về nghiệp võ, mệnh Thổ hay Thủy thích hợp cho nghiệp văn, còn mệnh Kim thuộc bán văn bán võ.

7- SỪNG RỒNG : cái miệng làm hại xác thân, thường gặp lôi thôi tranh cãi, kiện tụng, miệng tiếng thị phi.

8- TAI RỒNG : anh chị em thương yêu, giúp đỡ nhau.

9- LƯNG RỒNG : có đời sống hư hỏng, phá gia, phá sản, đa dâm, nghiện ngập.

10- CHÂN RỒNG : số phải tha hương ly tổ, nhiều gian truân, đời sống thường gặp khó khăn, nam sinh gian tà, nữ lâm đường kỷ nữ.

11- BỤNG RỒNG : con cháu có số vinh hoa phú quý, áo gấm về làng, phú quý suốt ba đời.

12- RUỘT RỒNG : có vinh hoa phú quý ba đời, tam đại một nhà, sống thọ, hưởng phước.

2- CÁCH TÍNH HÌNH RỒNG

Muốn xem cát hung trong hình thể Rồng qua nội dung trên phải gồm hai giai đoạn.

- Giai đoạn 1 -  tìm cung tử : tính Địa Chi năm sinh của cha hay mẹ đến hàng Địa Chi năm qua đời, tính bằng tam hợp cục và khởi tính từ MÔI RỒNG tại Tứ Mộ :

- Tuổi Thân Tý Thìn khởi tính Môi Rồng tại THÌN

-           Hợi Mão Mùi              -           -                  MÙI

-           Dần, Ngọ, Tuất          -           -                   TUẤT

-           Tỵ, Dậu, Sửu             -           -                    SỬU

Khi khởi tính đều bắt đầu từ cung Thìn, Tuất, Sửu hay Mùi như dã dẫn trên đây, theo chiều thuận tên 12 con giáp và quay vòng nếu đến Hợi, nếu chưa thấy hàng Địa Chi năm qua đời của cha hay mẹ, tiếp tục đếm tiếp từ cung Tý.

Theo bảng 1 sau đây :

- Giai đoạn 2 : Từ cung Tử của cha hay mẹ (theo hàng ngang), nếu con thuộc Dương Nam hay Âm Nữ (tức sinh vào năm Dương hay năm Âm, thí dụ năm Kỷ Sửu là năm Âm, thì Nam thuộc Âm Nam còn nữ thuộc Âm Nữ, nếu sinh Mậu Tý tức năm Duơng, thì Nam thuộc Dương Nam còn nữ thuộc Dương Nữ. Năm Dương theo Thiên Can gồm : Giáp – Bính – Mậu – Canh – Nhâm còn năm Âm theo Thiên Can gồm : Ất – Đinh – Kỷ – Tân – Quý . Nếu tính theo Địa chi cũng một năm Dương rồi đến một năm Âm, từ Tý đến Hợi), tiếp tục theo chiều thuận khởi tính từ Môi Rồng là năm TÝ, nếu là Âm Nam hay Dương Nữ đi theo chiều nghịch, khởi tính năm TÝ tại cung Tử, đến hàng Địa Chi năm sinh người xem là đúng cung trên hình thể Rồng.

Thí dụ : tính giai đoạn 1, cha hay mẹ tuổi Thân qua đời vào năm Ngọ, người xem là trai, tuổi Dậu.

Bắt đầu khởi tính tại cung Thìn (vì cha mẹ nằm trong tam hợp cục Thân Tý Thìn), tiếp tục đến cung Tỵ, cung Ngọ tức cung Tử (năm cha hay mẹ mất). Thìn là Môi Rồng, Tỵ là Rún Rồng và Ngọ là năm qua đời tại Mắt Rồng.

Tính xong giai đoạn 1 bước sang giai đoạn 2 (xem bảng 2) từ cung Tử là Ngọ : trai tuổi Dậu tức sinh năm Âm tuế tức Âm Nam.

Sinh vào các năm Âm tuế : Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Nam là Âm Nam, còn nữ  là Âm Nữ.

Sinh các năm Dương tuế : Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất . Nam là Dương Nam, nữ là Dương Nữ.

Âm nam, Dương nữ tính theo chiều nghịch tại cung Tử (mắt rồng) là năm TÝ ngược về Hợi, Tuất, đến Dậu. Mắt Rồng là Tý, Rún Rồng là Hợi, Môi Rồng là Tuất và Ruột Rồng là Dậu đúng hàng Địa Chi năm sinh người xem.

Ý nghĩa : đương sự được cha hay mẹ phù hộ, số có vinh hoa phú quý, hưởng phước, hưởng thọ lâu dài.

Cũng thí dụ trên, nếu là gái tức Âm Nữ, tính theo chiều thuận (Dương Nam – Âm Nữ) tính cung Tử từ Môi Rồng là năm TÝ (không phải tại Mắt Rồng như người Âm Nam – Dương Nữ), tiếp đến Rún (Sửu), Mắt (Dần), Đuôi (Mão), Trán (Thìn), Mũi (Tỵ), Sừng (Ngọ), Tai (Mùi), Lưng (Thân) và Chân Rồng (Dậu), đúng năm tuổi người xem.

Ý nghĩa : số phải ly tổ, có cuộc sống truân chuyên nhiều khó khăn, nữ có thể đi đến nghề kỷ nữ.

Rồng trong phong thủy (xem bói sim)

Nên ngoài “hình thể Rồng” để biết tính họa phúc, sang hèn, mọi người khi xây dựng hay an táng nơi nào trong hình thể rồng cũng đều tốt :

- Đầu rồng, sinh ra nhiều trí tuệ, đi làm quan đến chức thượng thư, có bộ não có tài ứng biến.

- Thân rồng, sinh ra sẽ phát đạt.

- Đuôi rồng, sinh ra làm tướng, tính tình thích vùng vẫy khắp chiến trường.

Có câu chuyện kể về một con rồng nằm ở miền Nam thời quân chủ. Một viên quan thuộc hàng nhất phẩm, đến chức thượng thư, có mời một ông thầy địa lý đến xem tư dinh của mình đang sinh sống thuộc vào thế đất nào.

Thầy địa lý liền phán, dinh thự nằm ngay đầu rồng rất tốt, nhưng con rồng này thân đoản, nên đuôi hay vẫy, e có ngày chạm phải đầu rồng, quan trên sẽ gặp tai biến đến bất ngờ. Nếu muốn sống yên ổn phải yểm đuôi nó, không cho vẫy vùng nữa.

Vị quan nhất phẩm nghe theo lời, nhờ thầy địa lý đến yểm nơi đuôi rồng đang nằm. Thầy liền đào thành một cái hồ rộng, yểm cây cột đá cao 9 thước nặng 9 tấn vào ngay đuôi rồng, không cho nó vùng vẫy nữa.

Thầy còn phán, để hợp cách, phải xem lại các ngôi mộ tổ, nếu xấu phải tìm một miếng đất tốt mà cải táng lại, chắc chắn sẽ được ngồi ở ghế thượng thư lâu dài.

Quan thượng thư lại nghe theo lời, cho thầy địa lý về quê tìm long mạch, long huyệt mà cải táng cho cha mẹ, để một đời làm chức vị to tát chỉ dưới một người còn trên trăm họ dưới quyền.

Ngày nọ, các quan trong triều muốn hạ bệ viên quan thượng thư, biết ông ta tin vào địa lý phong thủy, đem mồ mả cha mẹ cải táng lại tại long huyệt. Bèn cho người âm thầm đến quật mồ, tán bỏ hài cốt thành tro đem rải xuống hầm xí, quả đúng ngay sau đó viên quan không còn làm chức thượng thư được nữa.

Còn nói về huyền thoại, ai cũng biết vua được coi là Rồng, thân thể gọi là mình rồng, ghế ngồi được gọi là long ngai v.v… Khi Nguyễn Ánh diệt xong quân Tây Sơn, lên xưng đế lấy hiệu Gia Long; nhà vua liền đào mả cả ba anh em nhà Tây Sơn gồm Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, lấy hài cốt đem tán nhuyễn, rồi nhồi vào thuốc súng đại bác bắn ra biển.

Theo dã sử, là do các thầy địa lý vấn kế cho vua nhà Nguyễn, làm như thế là tiêu diệt gốc rồng của nhà Tây Sơn, tránh hậu quả nhà Tây Sơn khôi phục lại ngôi vị đã mất.

Qua các câu chuyện trên, thứ nhất nói về thế đất rồng nằm, thứ nhì nói đến âm trạch và dương trạch, mồ mả là âm trạch thuộc gốc rễ, còn đất đai nhà cửa là dương trạch, thuộc thân cây ngọn, ngành.

Gốc rễ không còn, thân cây sẽ khô héo rồi chết. Cho nên muốn được vinh hoa phú quý, mọi người cần biết đến hai phần vừa diễn giải là âm trạch và dương trạch.

Trong thuật phong thủy, việc sùng bái rồng là một đề tài lớn, nơi nào có rồng là nơi đó coi như mỏ vàng của các thầy địa lý – một là để dòng họ thụ hưởng, sau nếu có bán đi cũng kiếm ra hàng đống vàng.

Nhưng không phải ai táng vào long huyệt cũng gặp nhiều may mắn, cổ nhân có câu :

Con vua thì được làm vua

Con của sãi chùa chỉ quét lá đa.

Đồng thời theo thuyết nhân quả nhà Phật, đời trước gieo hạt xấu thì đời sau sẽ nhận quả xấu, dù có táng được huyệt Rồng. Bởi khi sống làm nhiều chuyện ác nhân thất đức, đời sau con cháu phải gánh trả hậu quả, như trong chuyện Quản Lộ đã kể.

Còn câu ca dao tục ngữ trên đây, có ý nói người có học, giàu có mới phát huy được những ý tưởng, còn người không học, nghèo khó thì dù có ý tưởng hay cũng không thực hiện được.

Nhưng nay có lẽ câu ca dao tục ngữ này đã lỗi thời, hay chỉ đúng một phần nhỏ người trong xã hội, khi không có ý chí phấn đấu vươn mình.(sim hợp tuổi)

SimSoDepPhongThuy.Net